×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

هفته ملی بدون دخانیات

هفته ملی بدون دخانیات

بیشتر
نیوزیلند در راه غیر قانونی کردن سیگار کشیدن برای نسل‌های آینده

نیوزیلند در راه غیر قانونی کردن سیگار کشیدن برای نسل‌های آینده

بیشتر
سیگارهای الکترونیکی زمینه پوسیدگی دندان ها را ایجاد می کنند

سیگارهای الکترونیکی زمینه پوسیدگی دندان ها را ایجاد می کنند

بیشتر
سالانه بیش از ۲ هزار تن زباله ناشی از مصرف سیگار الکترونیکی در روسیه تولید می شود

سالانه بیش از ۲ هزار تن زباله ناشی از مصرف سیگار الکترونیکی در روسیه تولید می شود

بیشتر
زنان، سیگار، سرطان سینه

زنان، سیگار، سرطان سینه

بیشتر
تنظیمات قالب