جمعه ٣٠ ارديبهشت ١٤٠١ -
صفحه اصلي > فعالیتها >  آموزشي > كارگاه‌هاي آموزشي 
 
 

موضوع كارگاه محل اجرا تاريخ برگزاري
جلسه تخصصي هشدارهاي بهداشتي پاكت‌هاي سيگار اداره كل آموزش سلامت معاونت بهداشت شهريور 94
هفته سلامت (يك عمر سلامت با خود مراقبتي) منطقه 2 تهران ارديبهشت 92
جلسه هم‌انديشي برنامه‌هاي كنترل دخانيات فرهنگستان علوم پزشكي بهمن 92
كارگاه آموزشي روش‌هاي ترك سيگار مركز قلب شهيد رجايي ارديبهشت 90
كارگاه آموزشي شهرنشيني و سلامت پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي فروردين 89
سومین كارگاه آموزشي كشورهاي عضو معاهده جهاني كنترل دخانيات در منطقه EMRO اردن
1389
دومین كارگاه آموزشي كشورهاي عضو معاهده جهاني كنترل دخانيات در منطقه EMRO سوريه 1388
كارگاه آموزشي ترك سيگار دانشگاه علوم پزشكي قم 1388
كارگاه آموزشي ترك سيگار دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان 1388
كارگاه آموزشي ترك سيگار دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي مركز بهداشت ساوه 1388
كارگاه آموزشي روش ترك سيگار مركز بهداشت غرب تهران 1387
سومین كارگاه آموزشي بررسي قاچاق سيگار در ايران معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1387
اولين كارگاه آموزشي كشورهاي عضو معاهده جهاني كنترل دخانيات در منطقه EMRO تونس 1387
كارگاه آموزشي معاهده جهاني كنترل دخانيات در منطقه EMRO مصر 1387
كارگاه آموزشي نقاط قوت، فرصت‌ها و تهديدهادرزمينه كنترل دخانيات در منطقه EMRO كيش 1387

 

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment