شنبه ٠٤ تير ١٤٠١ -
 
 
آنچه همه بايد در مورد استعمال دخانيات و بيماري‌ها بدانند
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید
آنچه همه بايد در مورد استعمال دخانيات و  بيماري‌هاي قلبي بدانند
 
جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید
آنچه همه بايد در مورد استعمال دخانيات و پوست بدانند
جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید.
آنچه همه بايد در مورد استعمال دخانيات و پوست بدانند 
 
جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید

آنچه همه بايد در مورد استعمال دخانيات و بيماري‌ها بدانند
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید
  آنچه همه بايد درباره سيگاري تحميلي بدانند
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید
  آنچه همه بايد در مورد سيگاري تحميلي بدانند
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمائید.
  آنچه در مورد قليان بايد بدانيم
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمائید.

آنچه همه بايد در مورد استعمال دخانيات و سرطان بدانند
جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید
  آنچه در مورد قليان بايد بدانيم
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمائید.
  دود سيگار
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمائید.
  نيكوتين 
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمائید.

  بيماري‌ها
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمایید
  روش ترك سيگار
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمائید.
  افزايش وزن
  جهت دانلود لطفاً کلیک نمائید.

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment