چهارشنبه ١٢ بهمن ١٤٠١ -
صفحه اصلي > فعالیتها >  آموزشي > كتاب‌هاي آموزشي 
 
 
  راهنماي ترك سيگار درمان مصرف و وابستگي به دخانيات
  جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
   سيگار را ترك خواهم كرد
 
جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
  آنچه همه بايد درباره دخانيات بدانند
جهت دانلود لطفاً کليک نماييد.
  مداخلات ترك سيگار براي مسلولين 
 
جهت دانلود لطفاً کليک نماييد

  پانزده ثانيه بينديشيد
  جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
  روش‌هاي ترك سيگار در بيماران ريوي
  جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
  دخانيات يك تهديد جهاني
  جهت دانلود لطفاً کليک نمائيد.
  تازه ترين دستورالعمل هاي درمان ترك سيگار
  جهت دانلود لطفاً کليک نمائيد.

  درباره سيگار
جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
  توقف سيگار كشيدن
  جهت دانلود لطفاً کليک نمائيد.
  جوانان بدون دخانيات
  جهت دانلود لطفاً کليک نمائيد.
  اين به عهده ماست 
  جهت دانلود لطفاً کليک نمائيد.

  ديدگاه اقتصادي جديد ماليات دخانيات
  جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
  قليان يا غليان
  جهت دانلود لطفاً کليک نمائيد.

  راه طلايي
  جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
  اطلس دخانيات
  جهت دانلود لطفاً کليک نمائيد.
   راهنماي ترك سيگار شما مي‌توانيد
 
جهت دانلود لطفاً کليک نماييد
   خطوط مشاوره ترك دخانيات
 جهت دانلود لطفاً کليک نماييد

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment