چهارشنبه ١٢ بهمن ١٤٠١ -
صفحه اصلي > درباره ما > همكاران مركز 
 
 

نام و نام خانوادگي سمت تخصص
دكتر غلامرضا حيدري رئيس

دکترای تخصصی پژوهشي اپيدميولوژي، MPH دوره عالي بهداشت عمومي   

Google Scholar
Scopus Author ID : 36113490900
ORCID ID : 0000-0002-3269-2617

 

دكتر هومن شريفي قائم مقام

MPH مديران گرايش مديريت مبارزه با دخانيات، ديپلم اعتياد شناسي، دكتراي تخصصي پژوهش، پسا دکترای سلامت تنفس 

Google Scholar
Scopus Author ID : 23135761000
ORCID ID : 0000-0001-6448-046X

 

دكتر زهرا حسامي معاون درمان

MPH مديران، دكتراي تخصصي پژوهش

Google Scholar
Scopus Author ID : 36113660300
ORCID ID : 0000-0002-9841-9154

 

دكتر مهشيد آريانپور معاون پيشگيري

MPH مدیران، دكتراي تخصصي اپیدمیولوژی

Google Scholar
Scopus Author ID : 36118721300
ORCID ID : 0000-0002-9257-5148

 

دكتر شبنم اسلام‌پناه پزشك مشاور

پزشكي عمومي، MPH

Google Scholar
Scopus Author ID : 16244912400
ORCID ID : 0000-0003-3748-4347

پريزاد سينايي مسئول روابط بين‌الملل كارشناس ارشد
سعيده طباطبايي مسئول دفتر كارشناس ارشد مدیریت بهداشت
عليرضا مظفريان كارشناس امور پژوهشي كارشناس ارشد ميكروب‌شناسي
بهروز الماس نيا مسئول سايت مركز تحقيقات  تکنسین سایت
نازي دوزنده طبرستاني مسؤل روابط عمومي كارشناس
کامبیز بابایی  امور شرکت ها و NGO  

 

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment