چهارشنبه ١٢ بهمن ١٤٠١ -
صفحه اصلي > فعالیتها > استراتژيك 
 
 

            

رديف  موضوع فعاليت
1   طراحي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با كنترل دخانيات براساس نياز كشور؛
2   طراحي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در سطح ملي و منطقه‌اي؛
3   توسعه منابع مورد نياز پژوهش‌هاي مرتبط با كنترل دخانيات؛
4   طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي در راستاي توانمندسازي پژوهشي گروه‌هاي داخلي و خارجي؛
5   اجراي كارگاههاي مديريت تحقيق جهت توانمندسازي پژوهشگران نظام سلامت؛
6   ايجاد و توسعه بانك اطلاعات در زمينه كنترل دخانيات؛
7   پيگيري و حمايت از طرحهاي كاربردي در جهت اجرايي شدن در سازمانهاي مجري؛
8   ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي جهت اجراي برنامه‌هاي مشترك آموزشي و پژوهشي؛
9   ايجاد ارتباط با واحد TFIمستقر در EMRO جهت اجراي برنامه‌هاي منطقه‌اي؛
10   ايجادارتباط با انجمن بين‌المللي مبارزه با دخانيات FCA و همكاري‌هاي متقابل؛
11   همكاري با كميته كشوري كنترل دخانيات و شورا‌هاي مرتبط كشوري؛
12   جلب مشاركت و همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد در عرصة سلامت؛
13   تهيه، تدوين و تأليف بسته‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني در رابطه با پيشگيري و كنترل دخانيات با استفاده از فناوري‌هاي جديد و انتشار و اطلاع‌رساني آنها؛
14   تربيت نيروي تخصصي و فنّي بويژه گروه پزشكي در راستاي برنامه‌هاي كنترل دخانيات؛
15   توانمند‌سازي علمي، پژوهشي و اجرايي نيرو‌هاي درگير در پيشگيري و كنترل دخانيات؛
16   ارائه خدمات آموزشي، درماني و مشاوره‌اي ترك دخانيات؛
17   اجراي كارگاه آموزشي روش‌هاي نوين ترك دخانيات ويژه گروهاي پزشكي و سلامت؛
18   راه‌اندازي رشته‌هاي تخصصي،MPH و PHD مرتبط با موضوع كنترل دخانيات و همكاري در جهت اجرا، توسعه و تقويت برنامه‌ها؛ 
19   همكاري در انجام پايش و ارزيابي برنامه‌هاي پيشگيري و كنترل دخانيات با نهاد‌ها و سازمان‌هاي مجري؛
20   ارزيابي و ارزشيابي مستمر فعاليت‌هاي انجام شده؛

 

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment