چهارشنبه ١٢ بهمن ١٤٠١ -
صفحه اصلي > درباره ما > تاريخچه مركز 
 
 

  • در پي تلاش ده ساله و مقارن با روز جهاني بدون دخانيات (10 خرداد 1386) اولين مركز تحقيقاتي در زمينه كنترل دخانيات توسط دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شروع به كار نمود. پيشنهاد تشكيل اين مركز توسط واحد كنترل دخانيات مركز آموزشي پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي به دانشگاه متبوع ارائه شد. بعد از بررسي و تصويب در هيئت رئيسه دانشگاه مراتب به معاونت پژوهشي وزارت بهداشت اعلان گرديد كه در اين معاونت هم به تأييد رسيد.

  • اين مركز توسط 6 نفر عضو هيئت علمي دانشگاه تأسيس شده است و با همكاري 6 پزشك و 3 كارشناس در بيمارستان مسيح دانشوري تهران فعاليت مي‌كند و ديدگاه آن "ايجاد جامعه‌اي عاري از دخانيات" مي‌باشد. يكي از اهداف مركز تبديل شدن به قطب پژوهشي كنترل دخانيات در سطح منطقه و جهان مي‌باشد. در همين راستا اين مركز از سال 1386 به عنوان مركز همكاري‌هاي منطقة شرق مديترانه (EMRO) شناخته شده است.

  • همچنين اين مركز به انجمن‌هاي بين‌المللي كنترل دخانيات (FCA) پيوسته است. به لطف بيش از يك دهه تجربة خدمات درماني ترك سيگار در قالب كلينيك‌هاي ترك سيگار ، خط مشاورة تلفني و تلفن گويا به صورت شبانه‌روزي، ما آمادة ارائة خدمات فوق به صورت رايگان مي‌باشيم.

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment