دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨
صفحه اصلي > درباره ما > معرفي قائم مقام مركز 
 
 

                                    

سوابق آموزشي و پژوهشي دكتر هومن شريفي

شركت در دوره‌هاي آموزشي (Post graduate course):

1.      ديپلم دانشگاهي(DIU) اعتياد شناسي، دانشکده پزشکی مونت پوليه، فرانسه 2005-2004

2.      دوره كلينيكال اعتياد شناسي در مركز بيمارستاني- دانشگاهي بوردو (Haut-l’eveque) ، فرانسه 2005

3.      دوره كلينيكال اعتياد شناسي در مركز بيمارستاني- دانشگاهي تولوز (Larrey) ، فرانسه 2005

4.      MPH دوره عالي بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

5.      شركت در كارگاه مقدماتي روش تحقيق مرکز تحقيقات سل و بيمارهای ريوی،بيمارستان مسيح دانشوري 1384

6.      شركت در كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مرکز تحقيقات سل و بيمارهای ريوی،بيمارستان مسيح دانشوري 1385

7.      دکترای تخصصی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

8.      دانشجوی پسا دكتراي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

9.      مدرس دوره روش‌هاي اپيدميولوژي باليني و پژوهش عملياتي (MECOR)، انجمن ريه آمريكا از سال 1395

پروژه‌‌هاي تحقيقاتي انجام شده:

1.      راه‌‌ اندازي اولين كلينيك ترك سيگار در ايران

2.      راه‌‌ اندازي اولين كلينيك ترك سيگار در جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

3.      ارزيابي تأثير درمان‌‌هاي شناختي رفتاري در مراجعين كلينيك ترك سيگار

4.      بررسي دلايل استعمال دخانيات در دانش‌آموزان دبيرستاني شهر تهران

5.      بررسي وضعيت استعمال دخانيات در دانش‌آموزان دبيرستاني شهر تهران

6.       مقايسه سن مرگ افراد سيگاري و غير سيگاری در بهشت زهرا تهران 1386

7.      بررسي هزينه مصرفی استعمال دخانيات در افراد سيگاری شهر تهران

8.      بررسي وضعيت استعمال دخانيات –سيگار و قليان در تهران 1385

9.      بررسي ميزان آگاهي جامعه شهري شهر تهران در مورد معاهده جهاني كنترل دخانيات  1385

10.    راه‌ اندازي اولين خط تلفني مشاوره ترك سيگار در ايران 1386

11.    بررسي فاكتور‌‌هاي موثر در موفقيت سم‌زدايي دربيماران مراجعه كننده به كلينيك‌هاي درمان سم‌زدايي مواد مخدر سازمان بهزيستي 88-1385

12.    بررسي كارايي روش‌ كاهش آسيب در مراجعين به كلينيك ترك سيگار 1387

13.    بررسي شيوع و الگوي مصرف دخانيات در بيماران سرپايی مسلول مراجعه‌كننده به كلينيك تخصصي سل در بيمارستان مسيح دانشوري 1388

14.    بررسي شيوع و الگوي مصرف دخانيات دربيماران بستري در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي1389

15.    نظرسنجی از صاحب نظران حوزه سلامت در مورد وضعیت اجرای قانون جامع کنترل دخانیات در کشور 1390

16.    بررسی شیوع و عوامل خطر بیماری های انسدادی مزمن تنفسی و آسم در کشور 1391

 

سوابق آموزشي:

           1.     برگزاري كارگاه  و سخنراني روش‌هاي نوين ترك سيگار در اولين كنگره كشوري دخانيات و سلامت، بندرعباس 1386

           2.     برگزاري كارگاه و سخنراني روش‌هاي نوين ترك سيگار در دومين كنگره منطقه‌اي دخانيات و سلامت، كيش 1387

           3.     برگزاري كارگاه و سخنراني در كارگاه‌ روش هاي نوين ترك سيگار در دومين، سومين و چهارمين كنگره بين‌ كنگره بين‌المللي سل و بيماري‌هاي ريوي تهران، ايران

           4.     مدرس كارگاه‌ روش‌هاي نوين ترك سيگار در مركز بهداشت غرب تهران

           5.     مدرس كارگاه‌هاي‌ ماهيانه روش‌هاي نوين ترك اعتياد و سيگار در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

           6.     مدرس مبحث كنترل دخانيات براي كارورزان پزشكي (واحد بهداشت) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه شاهد به صورت ماهيانه در كلينيك ترك سيگار مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات

 

سوابق اجرايی

1.      پژوهشگر مرکز تحقيقات سل و بيماريهای ريوی، از سال 1378 

2.      پزشک کلينيک ترک سيگار مرکز تحقيقات سل و بيماريهای ريوی، از سال 1378 

3.      پزشک کلينيک ترک سيگار جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، از سال 1378 

4.      عضو شورای پژوهشی جمعيت مبارزه با دخانيات ايران، از سال 1378 

5.      مسئول كلينيك كاهش آسيب مركز تحقيقات سل و بيماري‌هاي ريوي از سال 1385 

6.      عضو شورای علمی مرکز ملی مطالعات اعتياد، از سال 1385 

7.      مدرس دوره های بازآموزی روشهای ترک سيگار، از سال 1379 

8.      مدير اجرايی مرکز تحقيقات پيشگيری و کنترل دخانيات دانشگاه شهيد بهشتی،  از سال 1386 

9.      دبير شورای پژوهشی مرکز تحقيقات پيشگيری و کنترل دخانيات دانشگاه شهيد بهشتی،  از سال 1386 

10.    عضو کارگروه آموزش،تحقيقات و ارتقای سلامت ستاد کنترل و مبارزه ملی با دخانيات وزارت بهداشت، از سال 1387 

11.    دبير علمی دبيرخانه ستاد کنترل و مبارزه ملی با دخانيات وزارت بهداشت، سال 1388

12.    عضو شورای راهبردی شبکه ملی کنترل بیماری های مزمن تنفسی از سال  1390

 

كتب:

1.      ترجمه كتاب سيگار را ترك خواهم كرد راهنماي عملي براي ترك سيگار 2010

2.      ترجمه كتاب مداخلات ترك سيگار براي مسلولين راهنماي سال 2008 براي كشورهاي كم‌درآمد

3.      ترجمه كتاب درمان مصرف و وابستگی به دخانيات 2008

4.      ترجمه كتاب دخانيات و پزشكان، 2002

5.      ترجمه كتاب سيگار تيشه بر ريشه، انتشارات فردا 2003

6.       ترجمه كتاب كوكائين، انتشارات تيمور‌زاده 2007

7.      ترجمه كتاب هروئين، انتشارات تيمور‌زاده 2007

8.      ترجمه كتاب قليان يا غليان، سازمان بهداشت جهاني، 2006

9.      ترجمه كتاب راه‌طلايي، ترانزيت قاچاق محصولات دخاني به ايران و عراق، سازمان بهداشت جهاني، 2003

 

شركت در كنگره، ارائه مقاله به صورت سخنراني و پوستر:

1.     شركت در سومين كنگره بين‌المللي سل و بيماري‌هاي ريوي، اكتبر 2007 و ارائه مقاله مقايسه سن مرگ افراد سيگاري و غيرسيگاري بهشت زهرا به صورت سخنراني

2.     شركت در اولين كنگره كشوري دخانيات و سلامت در بندرعباس 1386 و ارائه مقالات مقايسه سن مرگ افراد سيگاري و غيرسيگاري به صورت پوستر و بررسي وضعيت استعمال دخانيات –سيگار و قليان در تهران 1385 به صورت سخنراني و راه‌ اندازي اولين خط تلفني ترك سيگار در ايران 1386 به صورت سخنراني

3.     شركت در دومين كنگره منطقه‌اي دخانيات و سلامت در كيش 1387 و ارائه مقاله بررسي عوامل موثر بر تمايل به ترك سيگار در افراد سيگاري شهر تهران به صورت سخنراني

4.     شركت در كنگره ساليانه انجمن ريه اروپا در استكهلم –سوئد 2007

5.     ارائه مقاله وضعيت استعمال دخانيات –سيگار و قليان در تهران 1385 به صورت پوستر در كنگره ساليانه انجمن ريه اروپا آلمان 2008

6.     شركت و ارائه سخنراني با عنوان بررسي ميزان آگاهي جامعه شهري شهر تهران در مورد معاهده جهاني كنترل دخانيات  در كنگره جهاني دخانيات و سلامت ، بمبئي 2009

 

 

                                                                          

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment