سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩ -
 
 

از آنجایی که مصرف دخانیات به عنوان اولین عامل اصلی قابل پیشگیری از مرگ و میر در جهان مطرح است و نیز مطالعات چند دهه دنیا نشان می دهد که دخانیات در بروز بیماری دیابت، عدم توفیق در درمان آن و همچنین وخیم شدن عوارض مربوطه به آن موثر می باشد. همچنین تجربیات بین المللی حاکی از این می باشد که پیشگیری و کنترل دخانیات در جامعه، کنترل دیابت را مهیا می سازد.
لذا این مرکز در نظر دارد در راستای هدف کاهش عوارض مصرف دخانیات از طریق ارائه خدمات درمانی ترک آن جهت مراکز و پزشکانی که خدمات درمانی دیابت را ارائه می دهند، برنامه های آموزشی و توانمندسازی جهت ادغام خدمات ترک دخانیات در درمان دیابت را انجام دهد.
جای خشنودی است که یکی از جدیدترین مقالات علمی مربوط به دخانیات و دیابت توسط اساتید صاحب نظر این حوزه در کشور ما تهیه شده است که در ذیل آمده است.
امید می رود با همیاری این عزیزان در این راه موفق عمل کنیم.
استعمال دخانیات یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در سراسر جهان است. تا به امروز، مطالعات در مورد ارتباط بین عوارض مصرف سیگار و دیابت و کنترل متابولیک نتایج متناقضی را نشان داده اند. در این مطالعه، هدف ما عبارتست از ارزیابی ارتباط مصرف سیگار با عوارض میکرو و ماکرو واسکولار دیابت و شاخص های لیپیدی و قند خون.
ما از برنامه ملی پیشگیری و کنترل دیابت پایگاه داده ایران از 99651 بیمار بزرگسال مبتلا به دیابت در سراسر ایران استفاده کردیم. برای بررسی ارتباط بین استعمال دخانیات و عوارض دیابت از جمله بیماریهای قلبی عروقی، نوروپاتی، نفروپاتی و رتینوپاتی از مدلهای رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. این ارتباط از نظر سن، جنس، مدت ابتلا به دیابت، هموگلوبین گلیکوزیله (A1C) ، فشار خون بالا، هیپرلیپیدمی، دارو، چاقی و نوع دیابت بررسی شد.
استعمال دخانیات با بیماریهای قلبی عروقی، نفروپاتی، رتینوپاتی و نوروپاتی همراه بود (OR در بیماران دیابتی نوع 1 به ترتیب عبارت بود از 1.51، 2.29، 2.70 و 2.40؛ OR برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به ترتیب 1.27 ، 1.21 ، 1.51 و 1.70 بود؛ برای همه p <0.001 بود). در بین مبتلایان به دیابت نوع 1 ، مصرف سیگار به طور معنی داری (P <0.05) همراه بود با A1C (OR, 2.12)، 2-h  سطح انسداد بعد از گلوکز (OR, 1.30) ، تری گلیسیرید (OR, 1.48) و کنترل لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) (OR, 1.34). در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ، مصرف سیگار با کنترل  A1C (OR, 1.09) و HDL (OR, 1.21)  ارتباط معنی داری داشت.
استعمال دخانیات با عوارض متعدد دیابت از جمله بیماری های قلبی عروقی، نوروپاتی، نفروپاتی و رتینوپاتی و کنترل A1C و HDL در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و نوع 2 همراه بود. همچنین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 همراه بود با سطح بدتر 2-h postglucose و کنترل تری گلیسیرید. یافته های ما حاکی از آن است که برنامه های ملی پیشگیری و ترک سیگار ممکن است برای کنترل دیابت در ایران مفید باشد.

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment