دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ -
صفحه اصلي > درباره ما > معرفي رئيس مركز > ادامه معرفي رئيس مركز 
 
 

چاپ مقاله: نويسنده نفر اول

     1.    نیازها و چالشها: روند اجرایی کردن معاهده جهانی کنترل دخانیات در منطقه مديترانه شرقي، مجله بهداشت مديترانه شرقي- سري 24شماره 1، زمستان 96

     2.    سومین مطالعه امتیازات کنترل دخانیات در كشورهاي مديترانه شرقي براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سال 2011-2015، مجله بهداشت مديترانه شرقي- سري23- شماره 9- تابستان 96

     3.    گزارش اولیه اولین مطالعه کشوری ادغام ترک دخانیات در سازمان بهزیستی سال 2017،  مجله بين المللي بيماريهاي ريوي و علوم تنفس- سري 2- شماره3- پاییز 96

     4.   کاربردی سازی تحقیق: تجربه اولین مطالعه کشوری ادغام ترک دخانیات در سازمان بهزیستی سال 2017، مجله تحقیق اعتیاد و بازتوانی آمریکا- سري1- شماره1، پاییز 96

     5.    روند مقالات سيگار الكترونيك،  یک مرور تحلیلی مختصر، مجله بين‌المللي بيماريهاي ريوي و علوم تنفس- سري 2- شماره3،- پاییز 1396

     6.     آیا هزینه داروی ترک دخانیات برای فرد سیگاری مهم است؟ تجربه استفاده از چامپیکس در برنامه ترک دخانیات ایران 2016، مجله بين‌المللي طب پیشگیری- سری8- شماره63- تابستان 1396

     7.   سيگار الكترونيك موثر يا مضر برای ترك سيگار و سلامت ریه: يك مرور سيستماتيك كمي، مجله ریه هند، سری34  شماره 1، زمستان 95

     8.   مقايسه امتيازات كنترل دخانيات در مناطق و كشورهاي جهان: یک تحليل كمي از گزارش MPOWER سال 2015، مجله بين‌المللي طب پیشگیری،  سری7، شماره 127، زمستان 95

     9.  یک مطالعه کیفی روند مصرف دخانيات و برنامه‌های کنترل دخانیات در سه دهه گذشته ایران، مجله بهداشت مديترانه شرقي، سري20شماره5، تابستان 95

     10.   مصرف سیگار در بیماران تازه تشخیص سل ریوی در ايران، مجله بين‌المللي سل و بيماريهاي ريوي،جلد 20 شماره5، بهار 95

     11.   دخانیات و فعالیت فیزیکی در بزرگسالان سالم، تنفس،سری 14 شماره 4، زمستان 94

     12.   استفاده از امتیاز شاخص اسپکترال برای برونکوسکوپی مداخله‌ای، تنفس، سری 14 شماره 4، زمستان 94

     13.   نظر سياستگزاران کليدي در باره اثر ماليات دخانيات طي يک برنامه حساس‌سازي،  مجله آرک طب ايران، سري 18شماره12، پاييز 1394    مشاهده مقاله

     14.  دومين مطالعه پاکت براي بررسي شيوع سيگارهاي قاچاق در تهران،   ماهنامه كنترل دخانيات، سري 24 ، پاييز 1394   مشاهده مقاله

     15.  ارزيابي روشهاي مختلف ترك سيگار توسط بيماران در مراکز ترك سيگار در ايران،  مجله بين المللي طب پيشگيري ، سري6  شماره9، تابستان 1394     مشاهده مقاله

     16.  روند زمان نمايش دخانيات در فيلمهاي ايراني   مجله بهداشت و کار اجتماعي،  سري 10شماره7، تابستان 1394     مشاهده مقاله    

     17.  نظر خبرگان ترك سيگار درباره کيفيت و نتيجه روشهاي مختلف ترك سيگار در مراکز ترك سيگار در ايران،  مجله بين المللي طب پيشگيري ، سري6  شماره 8، تابستان 94   مشاهده

     18.  روند زمان نمايش صحنه هاي مصرف دخانيات در فيلمهاي ايراني در سه دهه گذشته: يک تحليل تاريخي،  مجله  کنترل دخانيات، سري24 شماره 5 ، تابستان 94   مشاهده

     19.   دومين مطالعه امتيازات کنترل دخانيات دركشورهاي مديترانه شرقي براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سال 2013، مجله آرک طب ايران، سري 17شماره 9، زمستان 93  مشاهده

     20.  يک مطالعه مقايسه اي در روشهاي مختلف ترك سيگار: يک مرور سيستماتيک کمي،  مجله بين المللي طب پيشگيري ، سري 5 شماره6، تابستان 93   مشاهده مقاله

     21.   کاربردي سازي خدمات تلفن گوياي ترک سيگار در ايران،  مجله بهداشت مديترانه شرقي ، سري 20 شماره5، تابستان 1392       مشاهده مقاله

     22.   دخانيات و رژيم غذايي در بالغين سالم: يک مطالعه مقطعي در تهران سال 91  مجله بهداشت عمومي ايران ، سري43  شماره4، سال 93    مشاهده مقاله

    23.   نظرسنجي تماشاگران فيلمهاي سينمايي ايران درباره صحنه هاي مصرف دخانيات،  مجله بين المللي طب پيشگيري ، سري5 شماره2، زمستان 1392   مشاهده مقاله

     24.   تحريم، قاچاق و سيگار: اعطاي مجوز به شركت‌هاي دخانياتي،  مجله بين المللي طب پيشگيري ، سري 5 شماره1، زمستان 1392   مشاهده مقاله

     25.   اعتياد دوگانه درمان موازي: درمان جايگزين نيكوتين براي بيماران تحت درمان با متادون در ايران  مجله بهداشت مديترانه شرقي، سري 19شماره 3 ضميمه، زمستان 92   مشاهده

     26.   آگاهي نگرش و عملکرد در مورد دخانيات معلمين مرد- دانشجويان پسر- طلاب تهران سال 89   مجله بين المللي طب پيشگيري ، سري 4 شماره 5، بهار 92    مشاهده مقاله

     27.   امتيازات کنترل دخانيات دركشورهاي مديترانه شرقي براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سال 2011  مجله بهداشت مديترانه شرقي، سري 19شماره 4، بهار 92  مشاهده مقاله

     28.  وضعيت و قيمت برنامه هاي ترك سيگار دركشورهاي مديترانه شرقي،  مجله بهداشت مديترانه شرقي، سري 18شماره 11، پاييز 1391   مشاهده مقاله

     29.   كدام نوع درمان جايگزين نيكوتين بيشتر در ترك سيگار موثر است؟  مجله بهداشت مديترانه شرقي، سري 18شماره 10، پاييز 1391   مشاهده مقاله

    30.   مقايسه سياستهاي كنترل دخانيات در كشورهاي مديترانه شرقي بر اساس امتياز  مجله بهداشت مديترانه شرقي، سري 18شماره 8، تابستان 1391     مشاهده مقاله

     31.   ترك سيگار با وارنيكلين: كارازمايي باليني تصادفي موازي در ايران  مجله بين المللي سل و بيماريهاي ريوي ،جلد 16 شماره2، زمستان 1390   مشاهده مقاله

     32.   پيش‌بيني ترك سيگار بر اساس  شدت علا يم سندرم ترک سيگار   مجله پزشكي هرمزگان، شماره 3، پاييز 1390   مشاهده مقاله

     33.   تاثير خط تلفني مشاوره ترك سيگار درافراد سيگاري شهر تهران،  تنفس، شماره 3، تابستان1390   مشاهده مقاله

     34.   تاثير  قانون هشدار‌هاي بهداشتي مصور روي پاكت سيگار درافراد سيگاري شهر تهران،  تنفس، شماره 1، زمستان 1389    مشاهده مقاله

     35.   بررسي وضعيت شدت كوليت اولسرو دررابطه با مصرف دخانيات،  مجله بين المللي طب داخلي، شماره12، زمستان 1389   مشاهده مقاله

     36.   بررسي عادت مصرف دخانيات در دانشجويان پسر رشته‌هاي پزشکي و غيرپزشکي دانشگاه‌ شهيد بهشتي در سال 87،  پژوهش در پزشکي ،جلد 34 شماره2، پاييز 1389   مشاهده مقاله

     37.   آيا دليل مصرف سيگار با نتيجه درمان ترک سيگار رابطه دارد؟  پايش ، شماره 4، پاييز 1389   مشاهده مقاله

                                                                                              صفحه قبل      صفحه بعد

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment