چهارشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٩ -
صفحه اصلي > فعالیتها > پژوهشي > مقاله‌هاي چاپ شده 
 
 
رديف عنوان مقاله
1

دومين مطالعه بر آمار كنترل دخانيات MPOWER سازمان بهداشت جهاني در كشورهاي منطقه مديترانه شرقي بر اساس گزارش 2013- پيشرفتهاي دو ساله. 

آرشيو پزشكي ايران_ سري 18_ شاره 9_  تابستان 93 مشاهده مقاله

2

بررسي نمايش صحنه‌هاي سيگار كشيدن در فيلم‌هاي ايراني در طول سه دهه گذشته (2001-1982) 

مجله علمي دخانيات عليه سلامت_  تابستان 93 مشاهده مقاله

3

مطالعه تطبيقي روش‌هاي ترك سيگار: يك مطالعه كمي نظام‌مند

مجله بين المللي طب پيشگيري_ سري5_ شماره 6_ سال 93 مشاهده مقاله

4

بررسي ارتباط ميان مصرف دخانيات و مصرف مواد مخدر: آيا مصرف دخانيات دروازه ورود به مصرف مواد مخدر است؟

فصلنامه نفس_ سال 1_ شماره 2_  تابستان93 مشاهده مقاله
5

گزارشي از بار بيماري‌هاي ريوي در تهران: شيوع و ريسك فاكتور بيماري COPD

مجله تنفس سري 13، شمار 3 سال 93  مشاهده مقاله

6

استعمال دخانيات و رژيم غذايي در افراد بزرگسال سالم: يك مطالعه توصيفي مقطعي 2010

مجله بهداشت عمومي ايران_ سري 43_ شماره 4_ سال 93 مشاهده مقاله

7

كارايي خط تلفن گوياي ترك سيگار در ايران

مجله بهداشت مديترانه شرقي_ سري 20_ شماره 5 _ سال 92   مشاهده مقاله

8

نظرسنجي بينندگان ايراني درباره صحنه‌هاي فيلم با مصرف دخانيات در سال 2011

مجله بين‌المللي طب پيشگيري_ سري5_ شماره 6_ زمستان 92  مشاهده مقاله

9

تحريم، قاچاق و سيگار: اعطاي مجوز به شركت‌هاي دخانياتي

مجله بين‌‌المللي طب پزشكي_ زمستان 92_ سري 5_ شماره 2  مشاهده مقاله

10

اعتیاد دوگانه درمان موازی: درمان جايگزين نيكوتين برای بیماران تحت درمان با متادون در ايران

مجله بهداشت مديترانه شرقي_ سري 19_ شماره 3_زمستان 92 مشاهده مقاله

11

نظرات كارشناسان بهداشت درباره فعاليت‌هاي كنترل دخانيات در ايران

فصلنامه تنفس_ سري 11 - شماره 4- پاييز 91   مشاهده مقاله

12

تأثير قانون هشدارهاي بهداشتي مصور روي پاكت سيگار در افراد سيگاري شهر تهران

مجله تنفس_ سري 10_ شمار 1_ سال 90  مشاهده مقاله

13

بررسي ارتباط عوامل فردي ترک مواد مخدر با موفقيت سم‌زدايي

فصلنامه توانبخشي_ شماره 50_ زمستان 90   مشاهده مقاله

14

پيش بيني ترك سيگار بر اساس شدت علائم سندرم محروميت از نيكوتين

مجله پزشكي هرمزگان_ شماره 59_ پاييز 90 مشاهده مقاله

15

مقايسه كيفيت اسپرم در مردان نابارور سيگاري و غير سيگاري ايراني

مجله بين‌المللي باروري و ناباروري سري 5_ شماره 3_ پاييز 90 مشاهده مقاله

16

تأثير خط تلفني مشاوره ترك سيگار در افراد سيگاري كشور: نتيايج 12 ماه پيگيري

مجله تنفس_ سري 10_ شماره 9_ تابستان 90   مشاهده مقاله

17

الگوي مصرف دخانيات در بين مسلولين در مركز درماني سل

مجله تنفس_ سري 10_ شمار 2_ بهار 90  مشاهده مقاله

18

عوامل مرتبط با مواجهه با دود تحميلي در بين كودكان و نوزادان

مجله تنفس_ سري 9_ شماره 2_ سال 89   مشاهده مقاله

19

تأثير برچسب نيكوتين همراه با قرص ترازودون در ترك سيگار

مجله تنفس_ سري 9_ شماره 3_ سال 89  مشاهده مقاله

20

مدل جامع کشوري ارزشيابي معاهده‌ي بين‌المللي کنترل دخانيات

مجله مديريت اطلاعات سلامت_ دوره 7_ زمستان 89   مشاهده مقاله

21

شدت علايم سندرم ترك سيگار

مجله تنفس_ سري 9_ شماره 1_ زمستان 89  مشاهده مقاله

22

آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانيات

نشريه پايش_ دوره نهم_ شماره چهارم_ پاييز 89 مشاهده مقاله

23

آيا دليل مصرف سيگار با نتيجه درمان ترك سيگار ارتباطي دارد؟

نشريه پايش_ دوره نهم_ شماره چهارم_ پاييز 89   مشاهده مقاله

24

فراواني موفقيت در ترک سيگار برحسب شدت سندرم محروميت از نيکوتين

نشريه پژوهنده_ جلد 15_ شماره 5_ پاييز 89  مشاهده مقاله

25

الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان نوجوان شهر تهران

نشريه پژوهنده_ جلد 15_ شماره 3 _ تابستان 89 مشاهده مقاله

صفحه بعد

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment